Choroby gałki ocznej

Jeśli nasz narząd wzroku jest zdrowy, gałki oczne, choć poruszają się w różnych kierunkach, robią to zgodnie. Bywa jednak i tak, że dochodzi do zaburzeń tak w ustawieniu, jak i w ruchach oczu. Właśnie one określane są zwyczajowo mianem chorób gałki ocznej. Szukając przyczyn zaburzeń w prawidłowym ruchu oczu musimy mieć świadomość tego, że jest ich wiele. Możemy więc mieć do czynienia ze schorzeniami lub urazami, do których doszło w ośrodkowym układzie nerwowym, ze stwardnieniem rozsianym, tętniakiem lub guzem, miastenią, niektórymi chorobami zakaźnymi, boreliozą, a nawet z zatruciami. Choroba może też mieć swoje źródło w nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, naczyniakach oraz w krwiaku pozagałkowym. Jej najczęściej pojawiającym się objawem jest zez, nie jest to jednak wcale jedyna dolegliwość, na jaką skarżą się pacjenci. Ci często wspominają także o podwójnym widzeniu, a także o ograniczonym jedynie ruchu oka w tym kierunku, w którym znajduje się upośledzony mięsień. Męczące potrafi być również wrażenie nieprawidłowego rozmieszczenia elementów w otaczającej przestrzeni. Leczenie chorób gałki ocznej jest możliwe, za każdym razem wymaga jednak zdiagnozowania ich przyczyny. Dużą rolę odgrywa tu także szybkość reakcji samego pacjenta.