Choroby nerwu wzrokowego

Choć możemy mówić o wielu chorobach nerwu wzrokowego, jedną z najpopularniejszych jest dziś jego zapalenie. Zwykle świadczy o infekcji, nie powinno się go jednak ignorować, może bowiem oznaczać także wiele chorób, które nie maja bezpośredniego związku z narządem wzroku takich, jak choćby cukrzyca. Mówiąc o zapaleniu nerwu wzrokowego należy pamiętać o tym, że choroba ta przyjmuje zarówno postać zapalenia wewnątrzgałkowego, jak i pozagałkowego. W pierwszym przypadku proces zapalny jest umiejscowiony w przednim odcinku nerwu. W drugim umiejscawia się w jego dalszym odcinku. Co ważne, zapalenie pozagałkowe, przynajmniej w swojej początkowej fazie, nie prowadzi do zmian w obrębie tarczy nerwu wzrokowego, co oznacza, że szybka interwencja lekarska jest jak najbardziej wskazana. Trudno zresztą utrzymywać, że objawy choroby można będzie bagatelizować. Już początek choroby jest nagły i wiąże się ze znaczącym pogorszeniem widzenia w jednym oku. Najczęściej mamy wówczas do czynienia z zaburzeniem widzenia barw, choć możliwe jest także zaburzenie ostrości wzroku oraz percepcji światła. Brak szybkiego leczenia może mieć poważne konsekwencje z zanikiem nerwu wzrokowego włącznie. Te najczęściej polega na podawaniu leków, które mają działanie objawowe.